Vertrouwen is goed, controleren is beter.

Continuïteitscan

ICT is onlosmakelijk verbonden met uw bedrijfsprocessen. Maar weet u precies wat u aan service mag verwachten van uw ICT-dienstverlener en weet deze omgekeerd wat de gevolgen voor uw bedrijf zijn als u niet kunt beschikken over uw ICT-omgeving? Zorg voor continuïteit en regie en laat u daarbij ondersteunen middels de continuïteitscan van Formacom.

Contractbeheer

Bijna alle zakelijke transacties komen voort uit een contract. Veel contracten krijgen na ondertekening niet de aandacht die ze verdienen. Vaak gaat dit ten koste van kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Weet u hoeveel contracten u heeft lopen? Weet u wanneer deze contracten aflopen? Weet u welke actie uw contractanten vragen en wie hiervoor bij u verantwoordelijk is? Weet u wat uw contracten kosten? Goed contractbeheer leidt tot kostenbesparing en kwaliteitsverbetering, informeer wat contractbeheer u kan opleveren.

Marktconformiteit

Voor het vaststellen van marktconformiteit van een bepaalde dienst van een leverancier, wordt deze vergeleken met andere (relevante) diensten die in de markt verkrijgbaar zijn. Belangrijk hierbij is het om appels met appels te vergelijken. Wist u dat u soms al veel geld kunt besparen door te laten toetsen of alle beschikbare kortingsregels wel juist worden toegepast?